UNIVERSITATEA DE VARA


Universitatea de vară de restaurare de monumente şi situri

SUB ÎNALTUL PATRONAJ AL ACADEMIEI ROMÂNE

„Restaurare şcoala Veche şi Repertoriul patrimoniului rural Bucium”, ediţia IIa

sâmbătă 14 iulie – duminică 29 iulie 2012

Asociaţia «Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie » RPER, România, inspirată de declaraţia ICOMOS « Salvarea spiritului locului » de la Quebec din 4 octombrie 2008, îngrijorată de pierderile suferite de patrimoniul din România, organizează realizarea unui model de identificare şi salvare a patrimoniului rural in situ, în Comuna Bucium, judeţul Alba.

ISTORICUL comunei Bucium, “Ţara Buciumelor”

La Bucium este atestată o locuire încă din epoca bronzului, ca urmare a descoperirii pe Dealul Vâlcoi a patru inele de buclă din aur care datează din această perioadă şi care se află la muzeul din Viena; însă prima atestare în documente este din anul 1585.

Este dovedită arheologic exploatarea aurului în zonă, meştesug care va fi fost practicat continuu în perioada dacă, dacoromană, medievală, modernă şi contemporană a localităţii. Zona prezintă un imens potenţial pentru cercetări arheologice, etnologice şi antropologice.

Bucium este situat în partea central-vestică a judeţului Alba, în bazinul superior al văii Abrudelului, în peisajul Carpaţilor Occidentali a Munţilor Metaliferi, înconjurat de vârfurile vulcanice: Detunata, Gemăna, Vâlcoi, Corabia, Vârşi, Dealul Muntariului, Dogăreşti. Munţii au altitudini cuprinse între 950 şi 1350 m. şi o structură geologică asemănătoare unui mozaic, fiind compartimentaţi de văi adânci. Calea de acces este DN74 Brad – Abrud – Alba Iulia sau DJ 107I Aiud – Ponor – Bucium care urcă pe Valea Buciumelor.

Teritoriul administrativ al comunei Bucium se compune din treizeci de sate, însumând o populaţie de aproape 2000 de localnici. Ele s-au dezvoltat din cătune mici formate iniţial în jurul a 2-3 gospodării; satele sunt răsfirate sau înşirate de-a lungul cursurilor de apă.

Şcoala Veche Bucium, « o perlă albă între perle negre », construită în anii 1884-1900 de către un arhitect italian necunoscut, a fost iniţial o proprietate privată, devenită în 1918 Prefectura din Alba, apoi transformată, în 1921 , în Primărie şi din 1935 în şcoală, pâna în ultima vreme, când, tacit, era destinată demolarii.

Motivaţia proiectului :

Arhitectura vernaculară a satelor a suferit grave mutilări. Casele tradiţionale, din zonele neclasate, în afara celor salvate în muzee, sau a remarcabilelor proiecte de transmutare, au fost utilizate adesea ca lemne de foc, ca materie primă pentru parchet necesar restaurărilor din Occident ori s-au prăbuşit în ruină.

Motivul acestor pierderi ireversibile rezidă în lipsa respectului pentru moştenirea culturală, reflectat în lacunele legislaţiei de protecţie a patrimoniului naţional, precum şi în lipsa unui program de subvenţionare a restaurărilor.

Modelul propus pentru Bucium încearcă să provoace găsirea soluţiilor pentru salvarea patrimoniului rural neprotejat, încă existent in situ şi reconceptualizarea vieţii lui, ceea ce este, spre exemplu, în Franţa misiunea de lungă durată a “Fondation du Patrimoine” (www.fondationpatrimoine.org).

OBIECTIVELE UdV :

Sensibilizarea studenţilor/masteranzilor în arhitectură la identificarea şi restaurarea patrimoniului rural, în cadrul pregatirii şantierului de restaurare a Şcolii Vechi din Bucium şi de restaurare a unei case tradiţionale.

Formarea studenţilor/masteranzilor în arhitectură în tehnicile tradiţionale de restaurare, întocmirea dosarelor de avizare a şantierelor de restaurare şi a formalităţilor de clasificare a obiectelor de patrimoniu rural, prin activităţi didactice susţinute de către specialişti în domeniu.

Participarea studenţilor/masteranzilor la identificarea şi valorificarea durabilă a obiectelor de patrimoniu rural, prin inventarierea fotografică, realizarea releveelor aferente si pozitionarea lor în planul cartografic al comunei. Rezultatele programului vor fi editate într-un volum « Caiet Patrimoniu Rural Bucium », care va constitui şi documentaţia necesară propunerilor de clasare, ulteriore.

SCOPUL UdV :

Sensibilizarea localnicilor şi administraţiilor locale la valoarea moştenirii de care beneficiază şi la importanţa salvării obiectelor de patrimoniu rural în vederea restaurării, clasificării şi introducerii lor în programme de dezvoltare durabilă; MODELUL BUCIUM ar putea deveni repetabil în orice comună/sat din România.

REZULTATE UdV ediția I (17-27 iulie 2011)

Pe parcursul UdV editia I au fost realizate următoarele activităţi specifice:

Inventarierea (relevee, fotografiere, analiza de caracteristici morfologice-constructive şi elemente de problematică / conservare / utilizare etc) a 12 obiecte de arhitectură vernaculară şi istorică din zonă, în vederea editării ulterioare a Caietului “Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium”.

S-a început completarea Fişelor Analitice FAI-M (conform ordinului 2260 din 18 aprilie 2008), pentru obiectele de patrimoniu care vor intra în lista de cereri de clasare.

S-a realizat identificarea a 70 de obiecte de patrimoniu rulal profan (case, şure, ateliere de fierărie, mori de apă, cuptoare de pâine) şi 10 obiecte de patrimoniu sacru (biserici şi troiţe), fotografiere lor fisata.

ACTIVITĂȚILE UdV sunt:

didactice: conferinţe cu dezbateri/colocvii susţinute de specialişti în domeniul patrimoniului în special cel rural, restaurării, peisajului, antropologiei.

practice: studiu pe teren în vederea pregătirii releveelor, fişelor, documentelor repertoriului rural şi realizarea schiţelor/planurilor

PROGRAMUL UdV ed a IIa:

sâmbătă, 14 iulie: prezentarea la sediul UdV Bucium a organizatorilor şi participanţilor, instalarea cu repartizarea locurilor de cazare, cina şi prima întâlnire informală

duminică, 15 iulie:
ora 9 : micul dejun cu informări UdV
ora 10 : turul cu microbuz al Comunei Bucium
ora 16: deschiderea festivă a UdV cu prezentarea DECLARAŢIEI ICOMOS « Salvarea Spiritului Locului », în prezenţa oficialităţilor, reprezentantilor partenerilor proiectului şi localnicilor invitaţi, la Primăria Comunei Bucium; cina şi vizionare de documentare despre zonă

luni, 16 iulie – vineri, 20 iulie:
ora 8: micul dejun, teren, picnic, teren
ora 19:cina, conferinţă şi dezbateri

sâmbătă, 21 iulie:
ora 9: micul dejun, rapoarte parţiale, dezbateri, dejun, vizitări/excursii
ora 19: cina, program liber

duminică, 22 iulie: vizite/excursii organizate şi participări voluntare la serviciul religios
ora 9: mic dejun, picnic
ora 19: cina,program liber

luni, 23 – joi 26 iulie:
ora 8: micul dejun, teren, picnic, teren
ora 19: cina, rapoarte finale, dezbateri

vineri, 27 iulie:
ora 8.30: micul dejun, rezultate finale, colocviu, dezbateri, dejun/ cină

sâmbătă, 28 iulie:
ora 8:30: mic dejun, pregătirea expoziţiei cu lucrările cursanţilor, dejun
orele 16: festivitatea de închidere a UdV, cu înmânarea certificatelor de participare, in prezenţa oficialităţilor, reprezentanţilor partenerilor proiectului şi localnicilor invitaţi, la Primăria Comunei Bucium; spectacol, concert, dansuri tradiţionale Bucium şi MASĂ CÂMPENEASCĂ

duminică, 29 iulie: închiderea UdV Bucium ediţia a IIa 2012

* programul mai poate suferi modificări

CADRE DIDACTICE INVITATE**:

Christoph Machat, membru al Comitetului director ICOMOS Internaţional.

Ştefan Mănciulescu, arhitect şef de monumente istorice în Franţa, profesor la Şcoala Chaillot.

Vintilă Mihăilescu, prof. dr. antropolog Universitatea Bucureşti

Sultana Avram, conf. dr. antropolog cultural, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

Ciprian Ştefan, şef secţie muzeul ASTRA, Sibiu

Horia Ciugudean, conf. dr. cercetător la Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia

Viorica Curea, arh. dr. senator UAR

Mihai Opreanu, conf. dr. arhitect, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu

Ioana Bogdan Cataniciu, dr. cercetător arheologie

Iosefina Postăvaru, istoric de artă, INP

Mihaela Hărmănescu, asistent drd. architect, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu

Damiana Otoiu, lector dr, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti

** lista şi titlul conferinţelor urmează a fi confirmate

COMITET DE ORGANIZARE:

Dr. Mihai Opreanu – Director al UdV
Drd. Mihaela Hărmănescu – Asistent de Director
Ştefana Bianu – Coordonator Proiect
Liliana Duna – Coordonator tehnic – din partea Primăriei
Dan Moisa – Director Logistic
Ciprian Ştefan/Ştefan Păucean – Director ştiinţific
Raluca Grosescu – Responsabil Financiar şi Director Parteneriate
Loredana Bruma – Responsabil PR

PARTENERI UdV***:

Institutul Cultural Român -ICR, Universitatea Lucian Blaga – Facultatea de Patrimoniu Sibiu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Institutul Național de Patrimoniu, Primăria Comunei Bucium, ASTRA, Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie – RPER-Franța.

PARTENERI media***: TVR Cultural, Observatorul Cultural

*** în curs de dezvoltare

Reclame